Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleOrdin nr. 335/2009
privind aprobarea unor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de plante agricole ameninţate de eroziunea genetică adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofului pentru sămānţă ale acestor populaţii locale şi soiuri

din 19/5/2009


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 29/5/2009
Īn baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi īnregistrarea soiurilor de plante,
avānd īn vedere necesitatea transpunerii Directivei 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale şi a varietăţilor agricole adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi ameninţate de eroziunea genetică şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofilor de sămānţă ale acestor soiuri locale şi varietăţi,
ţinānd seama de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de oleaginoase şi textile, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2002/57/CE privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2002/54/CE privind comercializarea seminţelor de sfeclă, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămānţă, care transpune Directiva Consiliului 2002/56/CE privind comercializarea cartofului pentru sămānţă, se stabilesc anumite derogări legate de conservarea in situ şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale prin cultivarea şi comercializarea acestora.
Avānd īn vedere asigurarea conservării in situ şi a utilizării durabile a resurselor genetice vegetale, populaţiile locale şi soiurile adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi ameninţate de eroziunea genetică (soiuri de conservare) trebuie cultivate şi comercializate chiar şi īn cazul īn care acestea nu īndeplinesc cerinţele generale privind acceptarea soiurilor şi comercializarea seminţelor şi a cartofului pentru sămānţă. Pentru a atinge acest obiectiv este necesar să se prevadă derogări īn ceea ce priveşte acceptarea soiurilor de conservare, pentru includerea acestora īn cataloagele naţionale ale soiurilor din specii de plante agricole, precum şi pentru producerea şi comercializarea seminţelor şi a cartofului pentru sămānţă din aceste soiuri.
Ţinānd seama de producerea şi comercializarea seminţelor şi a cartofului pentru sămānţă din soiuri de conservare, trebuie prevăzută o derogare de la certificarea oficială.
Avānd īn vedere garantarea desfăşurării comercializării seminţelor şi a cartofului pentru sămānţă īn contextul conservării resurselor genetice vegetale, trebuie prevăzute restricţii, mai ales īn ceea ce priveşte regiunea de origine. Īn vederea contribuirii la conservarea in situ şi la dezvoltarea durabilă a soiurilor respective, Romānia trebuie să dispună de posibilitatea de a aproba regiuni suplimentare.
Luānd īn considerare faptul că trebuie stabilite cantităţi maxime pentru comercializarea fiecărui soi de conservare şi o cantitate totală pentru ansamblul de soiuri de conservare din cadrul unei singure specii, pentru a garanta respectarea acestor cantităţi, autoritatea oficială din Romānia trebuie să ceară producătorilor să notifice cantităţile de soiuri de conservare pe care intenţionează să le producă şi, pe de altă parte, trebuie să repartizeze cantităţi producătorilor.
Avānd īn vedere faptul că trebuie garantată trasabilitatea seminţelor şi a cartofului pentru sămānţă prin intermediul unor cerinţe corespunzătoare privind sigilarea şi etichetarea,
ţinānd seama de faptul că trebuie garantată aplicarea corectă a normelor prevăzute de prezentul ordin, trebuie monitorizate culturile de seminţe, trebuie testate seminţele şi trebuie efectuat postcontrolul oficial. Cantităţile de seminţe din soiuri de conservare introduse pe piaţă trebuie raportate de către furnizori la autoritatea oficială din Romānia şi de către autoritatea oficială din Romānia la Comisie,
avānd īn vedere Referatul nr. 118.163 al Serviciului de selecţie vegetală şi calitatea seminţelor,
īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Obiect şi definiţii

Obiect
Art. 1. -
(1) Īn ceea ce priveşte speciile de plante agricole care intră sub incidenţa Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de cereale, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, care transpune Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de sfeclă, Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi a normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămānţă, care transpune Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămānţă, şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264 /2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi textile, care transpune Directiva 2002/57/CE, prezentul ordin stabileşte anumite derogări legate de conservarea in situ şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale prin cultivarea şi comercializarea acestora:
a) pentru a fi acceptate īn vederea includerii īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia, īn conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348 /2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi īnregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, a populaţiilor locale şi a soiurilor ameninţate de eroziunea genetică, adaptate natural la condiţiile locale şi regionale, care transpune Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;
b) īn vederea comercializării seminţelor şi cartofului pentru sămānţă din populaţii locale şi soiuri.
(2) Dacă nu se prevede altfel īn prezentul ordin, se aplică prevederile ordinelor ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 1.263/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 1.264/2005, 1.265/2002, 1.266/2005 şi 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Definiţii
Art. 2. -
(1) Īn cuprinsul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc astfel:
a) conservarea in situ īnseamnă conservarea materialului genetic īn mediul său natural şi, īn cazul speciilor de plante cultivate, īn mediul agricol īn care şi-au dezvoltat caracterele distinctive;
b) eroziune genetică īnseamnă pierderea diversităţii genetice īntre şi īn cadrul populaţiilor sau soiurilor din aceeaşi specie, de-a lungul timpului, sau reducerea bazei genetice a unei specii datorită intervenţiei umane sau schimbărilor de mediu;
c) populaţie locală īnseamnă un ansamblu de populaţii sau clone ale unei specii de plante care s-a adaptat natural la condiţiile de mediu ale regiunii īn care s-a dezvoltat;
d) sămānţă īnseamnă sămānţa şi cartoful pentru sămānţă, cu excepţia cazurilor īn care cartoful pentru sămānţă este exclus īn mod expres.
(2) Īn contextul prezentului ordin, măsurile oficiale īnseamnă măsuri luate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin autorităţile responsabile:
(i) Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, organ de specialitate īn subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, īn conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi īnregistrarea soiurilor de plante;
(ii) autoritatea oficială naţională centrală responsabilă privind calitatea seminţelor, stabilită prin Legea nr. 266/2002 - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS);
(iii) autorităţile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, īn subordinea autorităţii oficiale centrale - inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS);
(iv) autorităţile responsabile īn domeniul resurselor genetice vegetale sau organizaţiile recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL II

Acceptarea varietăţilor de conservare

Acceptarea soiurilor de conservare
Art. 3. - Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate accepta īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia populaţiile locale şi soiurile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. a), cu condiţia respectării cerinţelor stabilite la art. 4 şi 5. Astfel de populaţii locale sau soiuri trebuie menţionate īn catalogul comun de plante agricole ca soiuri de conservare.
Cerinţe fundamentale
Art. 4. -
(1) Pentru a fi acceptată/acceptat ca soi de conservare, populaţia locală sau soiul menţionat la art. 1 alin. (1) lit. a) trebuie să prezinte un interes pentru conservarea resurselor genetice vegetale.
(2) Prin derogare de la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348 /2005, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate adopta pentru unele specii, prin ordin, propriile prevederi privind distinctivitatea, stabilitatea şi uniformitatea soiurilor de conservare. Īn asemenea cazuri, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor se asigură că pentru distinctivitate şi stabilitate se aplică cel puţin caracteristicile menţionate īn:
a) chestionarele tehnice īmpreună cu protocoalele de testare ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), enumerate īn anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică speciilor respective; sau īn
b) chestionarele tehnice prevăzute īn ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), enumerate īn anexa nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică speciilor respective.
Īn ceea ce priveşte evaluarea uniformităţii, se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere īn aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului īn ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole.
Cu toate acestea, īn cazul īn care nivelul uniformităţii este stabilit pe baza plantelor netipice, se aplică o populaţie standard de 10% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 90%.
Cerinţe procedurale
Art. 5. - Prin derogare de la art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu este cerută nicio examinare oficială dacă următoarele informaţii sunt suficiente pentru luarea unei decizii referitoare la admiterea soiurilor de conservare:
a) descrierea soiului de conservare şi denumirea acestuia;
b) rezultatele testelor neoficiale;
c) cunoştinţele dobāndite din experienţa practică īn timpul cultivării, reproducerii şi utilizării, aşa cum au fost notificate de către solicitantul din Romānia;
d) alte informaţii din partea autorităţilor responsabile īn domeniul resurselor genetice vegetale sau din partea organizaţiilor recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Excluderea de la acceptare
Art. 6. - Un soi de conservare nu poate fi acceptat īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură īn cazul īn care:
a) acest soi este deja īnscris īn catalogul comun al soiurilor de plante agricole ca soi, altul decāt soiul de conservare, sau īn cazul īn care a fost radiat din catalogul comun īn ultimii 2 ani ori dacă beneficiază de mai puţin de 2 ani din intervalul acordat īn conformitate cu art. 15 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare; sau
b) este protejat de un drept comunitar privind soiurile de plante īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.100/1994 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecţie comunitară a soiurilor de plante ori de un drept naţional privind protecţia juridică a soiurilor de plante sau īn cazul īn care se află īn curs o cerere pentru obţinerea acestui drept.
Denumirea
Art. 7. -
(1) Īn ceea ce priveşte denumirile soiurilor de conservare cunoscute īnainte de 25 mai 2000, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate permite derogări de la Regulamentul (CE) nr. 930/2000 al Comisiei din 4 mai 2000 privind stabilirea regulilor de aplicare legate de eligibilitatea denumirilor soiurilor de plante agricole şi specii de legume, cu excepţia cazului īn care asemenea derogări ar īncălca drepturile anterioare ale unei terţe părţi care este protejată īn conformitate cu art. 2 din respectivul regulament.
(2) Prin derogare de la art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate accepta mai mult de o denumire pentru un soi, īn cazul īn care este vorba despre denumiri tradiţionale.
Regiunea de origine
Art. 8. -
(1) Īn cazul īn care Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor acceptă un soi de conservare, identifică regiunea sau regiunile īn care se cultivă soiul īn mod tradiţional şi īn care acesta s-a adaptat īn mod natural, denumită īn continuare regiune de origine. Īn stabilirea regiunii de origine pentru un anumit soi se va ţine cont de informaţiile furnizate de către autorităţile responsabile īn domeniul resurselor genetice vegetale sau de organizaţiile recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Īn cazul īn care regiunea de origine se situează pe teritoriul Romāniei şi al altor state membre, aceasta trebuie identificată de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, de comun acord cu toate statele membre īn cauză.
(2) Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor sau autorităţile din statele membre care procedează la identificarea regiunii de origine trebuie să notifice Comisiei regiunea identificată.
Menţinerea
Art. 9. - Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor şi autoritatea oficială se asigură că menţinerea unui soi de conservare trebuie efectuată īn regiunea de origine.

CAPITOLUL III

Producerea de seminţe şi comercializarea

Producerea de seminţe şi comercializarea
Art. 10. -
(1) Prin derogare de la cerinţele de certificare stabilite la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263 /2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262 /2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265 /2005, art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266 /2005 şi la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264 /2005, seminţele unui soi de conservare pot fi introduse pe piaţă īn cazul īn care acestea respectă dispoziţiile alin. (2), (3) şi (4).
(2) Seminţele trebuie să īşi aibă originea īn seminţe produse īn conformitate cu practici bine definite pentru menţinerea soiului, stabilite de menţinătorul soiului īmpreună cu Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor.
(3) Seminţele, cu excepţia seminţelor de Oryza sativa, trebuie să īndeplinească cerinţele de certificare a seminţelor certificate prevăzute īn ordinele ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nr. 1.263/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nr. 1.264/2005, nr. 1.265/2005 şi nr. 1.266/2005, cu excepţia cerinţelor privind puritatea varietală minimă şi a cerinţelor privind examinarea oficială sau examinarea sub supraveghere oficială. Seminţele de Oryza sativa trebuie să īndeplinească cerinţele de certificare privind seminţele certificate, a doua generaţie, prevăzute īn Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cerinţelor referitoare la puritatea varietală minimă şi a cerinţelor privind examinarea oficială sau examinarea sub supraveghere oficială. Seminţele trebuie să aibă o puritate varietală suficientă.
(4) Īn ceea ce priveşte cartoful pentru sămānţă, autoritatea oficială din Romānia poate prevedea să nu se aplice prevederile art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la calibru.
Regiunea de producere a seminţelor
Art. 11. -
(1) Romānia se asigură ca sămānţa unui soi de conservare să poată fi produsă numai īn regiunea de origine. Īn cazul īn care condiţiile privind certificarea prevăzute la art. 10 alin. (3) nu pot fi respectate īn regiunea respectivă, datorită unei probleme de mediu specifice, autoritatea oficială din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot aproba regiuni suplimentare pentru producerea seminţelor, ţinānd seama de informaţiile furnizate de către autorităţile responsabile cu resursele genetice vegetale sau de către organizaţiile recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Cu toate acestea, seminţele produse īn regiunile suplimentare pot fi utilizate exclusiv īn regiunile de origine.
(2) Autoritatea oficială din Romānia notifică Comisiei şi celorlalte state membre regiunile suplimentare pe care intenţionează să le aprobe īn vederea producerii de seminţe, īn conformitate cu alin. (1). Comisia şi celelalte state membre pot, īn termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestor notificări, să ceară ca notificarea să fie supusă Comitetului permanent pentru seminţe şi material de īnmulţire pentru agricultură, horticultură şi silvicultură. O decizie trebuie luată īn conformitate cu art. 22 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (6), art. 20 alin. (2) şi art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348 /2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005, art. 10 alin. (1) şi art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 şi art. 27 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264/2005, după caz, pentru a stabili, dacă este necesar, restricţiile sau condiţiile pentru desemnarea acestor regiuni. Īn cazul īn care nici Comisia, nici celelalte state membre nu efectuează o solicitare īn temeiul celui de-al doilea paragraf, Romānia poate aproba regiunile suplimentare īn vederea producerii seminţelor, conform notificării.
Testarea seminţelor
Art. 12. -
(1) Autoritatea oficială se asigură că testele sunt efectuate pentru a verifica faptul că sămānţa soiurilor de conservare īndeplineşte cerinţele de certificare prevăzute la art. 10 alin. (3). Testele trebuie să se efectueze īn conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, īn cazul īn care nu există astfel de metode, īn conformitate cu orice metode corespunzătoare.
(2) Īn ceea ce priveşte testele menţionate la alin. (1), autoritatea oficială se asigură că eşantioanele sunt prelevate din loturi omogene, aplicāndu-se normele privind greutatea lotului şi greutatea eşantionului prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.263/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 şi art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.264/2005.
Condiţii pentru comercializare
Art. 13. -
(1) Autoritatea oficială din Romānia se asigură că sămānţa unui soi de conservare poate fi comercializată numai īn următoarele condiţii:
a) a fost produsă īn regiunea de origine a acestuia sau īntr-o regiune stabilită conform art. 11;
b) comercializarea se efectuează īn regiunea de origine a acestuia.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea oficială din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot să aprobe regiuni suplimentare pe teritoriul său pentru comercializarea seminţei dintr-un soi de conservare, cu condiţia ca regiunile respective să fie comparabile cu regiunea de origine īn ceea ce priveşte habitatele naturale şi seminaturale ale acestui soi. Īn cazul īn care autoritatea oficială din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot aproba astfel de regiuni suplimentare, trebuie să se asigure că volumul de sămānţă necesar pentru producerea cel puţin a cantităţii de sămānţă menţionate la art. 14 este rezervat īn scopul conservării soiului īn regiunea sa de origine. Autoritatea oficială din Romānia informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aprobarea acestor regiuni suplimentare.
(3) Īn cazul īn care autoritatea oficială din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor au aprobat regiuni suplimentare pentru producerea de sămānţă, īn conformitate cu art. 11, derogarea prevăzută la alin. (2) nu se aplică.
Restricţii cantitative
Art. 14. - Autoritatea oficială se asigură că pentru fiecare soi de conservare, cantitatea de sămānţă comercializată nu poate depăşi 0,5% din cantitatea de sămānţă a aceleiaşi specii utilizată īn Romānia pe durata unui sezon de cultivare sau cantitatea necesară pentru a semăna 100 ha, indiferent care dintre aceste cantităţi este mai mare. Pentru speciile Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus şi Helianthus annuus, cantitatea nu poate depăşi 0,3% sau cantitatea necesară pentru a semăna 100 ha, indiferent care dintre aceste cantităţi este mai mare. Cu toate acestea, cantitatea totală de sămānţă din soiurile de conservare comercializată īn Romānia nu poate să depăşească 10% din cantitatea de sămānţă a speciei respective utilizată anual pe īntreg teritoriul. Dacă acest procentaj corespunde unei cantităţi inferioare celei necesare pentru a semăna 100 ha, cantitatea maximă de sămānţă din specia respectivă utilizată anual īn Romānia poate fi mărită, astfel īncāt să se ajungă la cantitatea necesară pentru a semăna 100 ha.
Aplicarea restricţiilor cantitative
Art. 15. -
(1) Autoritatea oficială din Romānia se asigură că producătorii notifică, īnaintea īnceperii fiecărui sezon de producţie, datele privind suprafaţa şi locaţia parcelei destinate producerii de sămānţă.
(2) Īn cazul īn care, pe baza notificărilor menţionate la alin. (1), cantităţile stabilite la art. 14 sunt susceptibile de a fi depăşite, autoritatea oficială repartizează fiecărui producător īn cauză cantitatea pe care ar putea să o comercializeze īn respectivul sezon de producţie.
Controlul culturilor semincere
Art. 16. - Autoritatea oficială se asigură, prin controale oficiale, că culturile semincere ale unui soi de conservare respectă prevederile prezentului ordin, acordānd o atenţie deosebită soiului, locaţiilor de producere a seminţei şi cantităţilor.
Īnchiderea ambalajelor
Art. 17. -
(1) Autoritatea oficială se asigură că sămānţa din soiurile de conservare poate fi comercializată numai īn ambalaje īnchise şi sigilate.
(2) Ambalajele cu sămānţă trebuie să fie sigilate de furnizor, astfel īncāt să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără să se lase urme de deteriorare pe eticheta furnizorului ori pe ambalaj.
(3) Īn vederea asigurării sigilării īn conformitate cu alin. (2), sistemul de sigilare cuprinde cel puţin eticheta furnizorului sau aplicarea unui sigiliu.
Etichetarea
Art. 18. - Autoritatea oficială se asigură că ambalajele cu seminţe din soiurile de conservare poartă o etichetă a furnizorului sau o menţiune imprimată ori marcată, care cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a) menţiunea "Reguli şi norme CE";
b) numele şi adresa furnizorului responsabil pentru aplicarea etichetelor sau marca sa de identificare;
c) anul sigilării, exprimat prin menţiunea "sigilat..." (anul), sau, cu excepţia cartofului pentru sămānţă, anul ultimei eşantionări īn vederea efectuării ultimei analize de germinaţie, exprimat prin menţiunea "eşantionat..." (anul);
d) specia;
e) denumirea soiului de conservare;
f) menţiunea "soi de conservare";
g) regiunea de origine;
h) īn cazul īn care regiunea de producere a seminţei este diferită de regiunea de origine se indică regiunea de producere a seminţei;
i) numărul de referinţă al lotului, dat de furnizorul responsabil cu aplicarea etichetelor;
j) greutatea netă sau brută declarată ori, cu excepţia cartofului pentru sămānţă, numărul declarat de seminţe;
k) īn cazul īn care se indică greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indică şi tipul aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală, cu excepţia cartofului pentru sămānţă.
Postcontrolul oficial
Art. 19. - Autoritatea oficială din Romānia se asigură că sămānţa din soiurile de conservare este supusă unui postcontrol oficial, prin sondaj, pentru a verifica identitatea şi puritatea varietală.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii generale şi finale

Raportări
Art. 20. - Autoritatea oficială din Romānia se asigură că furnizorii care īşi desfăşoară activitatea pe teritoriul naţional notifică, pentru fiecare sezon de producţie, cantitatea de seminţe din fiecare soi de conservare introdus pe piaţă.
La cerere, autoritatea oficială raportează Comisiei şi celorlalte state membre cantităţile de sămānţă din fiecare soi de conservare introdus pe piaţă pe teritoriul Romāniei.
Notificarea organizaţiilor recunoscute īn domeniul resurselor genetice vegetale
Art. 21. - Autoritatea oficială din Romānia notifică Comisiei organizaţiile recunoscute, menţionate la art. 5 lit. d), art. 8 alin. (1) şi art. 11 alin. (1).
Evaluarea
Art. 22. - Pānă la data de 31 decembrie 2011, Comisia evaluează aplicarea art. 4, art. 13 alin. (2), art. 14 şi art. 15.
Transpunerea
Art. 23. - Autoritatea oficială din Romānia transpune prevederile Directivei 2008/62/CE a Comisiei din 20 iunie 2008 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea soiurilor locale şi a varietăţilor agricole adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi ameninţate de eroziunea genetică şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofilor de sămānţă ale acestor soiuri locale şi varietăţi, pānă cel tārziu īn data de 30 iunie 2009. Autoritatea oficială comunică Comisiei textul ordinului, precum şi un tabel de corespondenţă īntre prevederile ordinului şi această directivă.
Destinatari
Art. 24. - Prezentul ordin se adresează Institutului de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, autorităţii oficiale Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, autorităţilor responsabile īn domeniul resurselor genetice vegetale sau organizaţiile recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, care vor aplica prevederile prezentului ordin.
Intrarea īn vigoare
Art. 25. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 30 iunie 2009.
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sārbu
Bucureşti, 19 mai 2009.
Nr. 335.