Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleOrdin nr. 123/2010
privind stabilirea anumitor derogări pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, īn mod tradiţional, īn localităţi şi regiuni specifice şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor populaţii locale şi soiuri

din 25/5/2010


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 8/6/2010
Văzānd Referatul de aprobare nr. 80.098 din 19 mai 2010 al Direcţiei generale politici agricole,
īn baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi īnregistrarea soiurilor de plante, ale Directivei 2009/145/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea varietăţilor primitive şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, īn mod tradiţional, īn localităţi şi regiuni speciale şi care sunt ameninţate de erodare genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor varietăţi primitive şi soiuri, precum şi ale Directivei Consiliului 2002/55/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume,
īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Obiect şi definiţii

ARTICOLUL 1
Obiect
(1) Prezentul ordin stabileşte anumite derogări privind conservarea in situ şi utilizarea durabilă a resurselor genetice ale plantelor, prin intermediul cultivării şi comercializării, cu privire la speciile de legume care intră sub incidenţa Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea īn vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, cu modificările şi completările ulterioare:
a) pentru a fi acceptate īn vederea includerii īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia, īn conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi īnregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, populaţiile locale şi soiurile care sunt cultivate, īn mod tradiţional, īn localităţi şi regiuni speciale şi care sunt ameninţate de eroziune genetică, denumite īn continuare soiuri īn conservare; şi
b) pentru a fi acceptate īn vederea includerii īn catalogul menţionat la lit. a), soiurile lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia agricolă comercială, dar create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale, denumite īn continuare soiuri create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale; şi
c) pentru comercializarea seminţelor acestor soiuri īn conservare şi ale soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale.
(2) Speciilor de legume care nu sunt prevăzute īn prezentul ordin li se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ARTICOLUL 2
Definiţii
(1) Īn cuprinsul prezentului ordin termenii folosiţi se definesc astfel:
a) conservarea in situ īnseamnă conservarea materialului genetic īn mediul său natural şi, īn cazul speciilor de plante cultivate, īn mediul agricol īn care şi-au dezvoltat caracterele lor distinctive;
b) eroziune genetică īnseamnă pierderea īn timp a diversităţii genetice īntre şi īn cadrul populaţiilor sau soiurilor din aceeaşi specie sau reducerea bazei genetice a unei specii datorită intervenţiei umane ori schimbărilor de mediu;
c) populaţie locală īnseamnă un ansamblu de populaţii sau clone ale unei specii de plante care s-au adaptat natural la condiţiile de mediu ale regiunii īn care s-au dezvoltat.
(2) Īn contextul prezentului ordin, măsuri oficiale īnseamnă măsuri luate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin:
a) Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, organ de specialitate īn subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, īn conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi īnregistrarea soiurilor de plante;
b) autoritatea competentă privind calitatea seminţelor, stabilită prin Legea nr. 266/2002 - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS);
c) autorităţile stabilite la nivel teritorial, īn subordinea autorităţii competente - inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS);
d) autorităţile responsabile īn domeniul resurselor genetice ale plantelor.

CAPITOLUL II

Soiuri īn conservare

SECŢIUNEA 1

Īnregistrarea soiurilor īn conservare

ARTICOLUL 3
Soiuri īn conservare
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, poate īnregistra īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia soiurile īn conservare care īndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 4 şi 5.
(2) Soiurile īn conservare trebuie să poarte menţiunea "soiuri īn conservare" īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia.
(3) Soiurile īn conservare pot fi acceptate după cum urmează:
a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, poate accepta un soi a cărui sămānţă poate fi fie certificată ca "sămānţă certificată a unui soi īn conservare", fie controlată ca "sămānţă standard a unui soi īn conservare". Un astfel de soi este īnregistrat īn Catalogul comun al soiurilor de legume ca soi īn conservare a cărui sămānţă trebuie să fie certificată īn conformitate cu art. 10 sau să fie controlată īn conformitate cu art. 11;
b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, poate accepta un soi a cărui sămānţă poate fi controlată doar ca "sămānţă standard a unui soi īn conservare". Un astfel de soi este īnregistrat īn Catalogul comun al soiurilor de legume ca soi īn conservare a cărui sămānţă trebuie să fie controlată īn conformitate cu art. 11.
ARTICOLUL 4
Cerinţe fundamentale
(1) Pentru a fi acceptată/acceptat ca soi īn conservare, o populaţie locală sau un soi dintre cele la care se referă art. 1 alin. (1) lit. a) trebuie să prezinte un interes pentru conservarea resurselor genetice ale plantelor.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor adoptă pentru unele specii propriile prevederi privind distinctivitatea, stabilitatea şi uniformitatea soiurilor īn conservare.
(3) Īn situaţia prevăzută la alin. (2) Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor se asigură că pentru distinctivitate şi stabilitate se aplică cel puţin caracteristicile menţionate īn:
a) chestionarele tehnice asociate protocoalelor de testare ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), enumerate īn anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare speciilor respective; sau
b) chestionarele tehnice prevăzute īn ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), enumerate īn anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare speciilor respective.
(4) Pentru evaluarea uniformităţii se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Īn cazul īn care nivelul uniformităţii este stabilit pe baza plantelor atipice, se aplică o populaţie standard de 10% şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 90%.
ARTICOLUL 5
Cerinţe procedurale
Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 , cu modificările şi completările ulterioare, nu este cerută nicio examinare oficială dacă următoarele informaţii sunt suficiente pentru luarea unei decizii de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor referitoare la admiterea soiurilor īn conservare:
a) descrierea soiului īn conservare şi denumirea acestuia;
b) rezultatele testelor neoficiale;
c) cunoştinţe dobāndite din experienţa practică īn timpul cultivării, multiplicării şi utilizării, aşa cum au fost notificate de către solicitant;
d) alte informaţii din partea autorităţilor responsabile īn domeniul resurselor genetice ale plantelor sau din partea organizaţiilor recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ARTICOLUL 6
Excludere de la admitere
Un soi īn conservare nu poate fi acceptat pentru īnregistrare īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia, īn cazul īn care:
a) acest soi este deja īnscris īn Catalogul comun al soiurilor de legume ca soi, altul decāt soi īn conservare, sau a fost radiat din Catalogul comun al soiurilor de legume īn ultimii 2 ani ori dacă perioada acordată sub incidenţa art. 15 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a expirat cu cel puţin 2 ani īnainte; sau
b) are acordată protecţie juridică comunitară īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.100/1994 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecţie comunitară a soiurilor de plante sau are acordată protecţie juridică naţională ori se află īn curs de aprobare o cerere pentru obţinerea acestui drept.
ARTICOLUL 7
Denumiri
(1) Īn ceea ce priveşte denumirile soiurilor īn conservare cunoscute īnainte de 25 mai 2000, la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, pot fi permise derogări de la Regulamentul (CE) nr. 637/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 privind stabilirea regulilor de aplicare legate de eligibilitatea denumirilor soiurilor de plante agricole şi specii de legume, cu excepţia cazului īn care asemenea derogări ar īncălca drepturile anterioare ale unei terţe părţi care este protejată īn conformitate cu art. 2 din acelaşi regulament.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate accepta mai mult de o denumire pentru un soi, īn cazul īn care este vorba despre denumiri tradiţionale cunoscute.
ARTICOLUL 8
Regiunea de origine
(1) Īn cazul īn care Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor acceptă un soi īn conservare, trebuie să identifice localitatea sau localităţile, regiunea sau regiunile īn care se cultivă soiul īn mod tradiţional şi īn care acesta s-a adaptat īn mod natural, denumită īn continuare regiune de origine. La stabilirea regiunii de origine pentru un anumit soi se va ţine cont de informaţiile furnizate de către autorităţile responsabile īn domeniul resurselor genetice ale plantelor sau de către organizaţiile recunoscute īn acest sens de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Īn cazul īn care regiunea de origine se situează atāt pe teritoriul Romāniei, cāt şi pe cel al altor state membre, aceasta trebuie identificată de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor de comun acord cu toate statele membre īn cauză.
(3) Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor sau autorităţile din statele membre care procedează la identificarea regiunii de origine trebuie să notifice Comisiei Europene regiunea identificată.
ARTICOLUL 9
Menţinerea
Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor şi Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor se asigură că menţinerea unui soi īn conservare este efectuată īn regiunea de origine.

SECŢIUNEA a 2-a

Producerea de seminţe şi comercializarea soiurilor īn conservare

ARTICOLUL 10
Certificarea
Prin derogare de la cerinţele de certificare stabilite la art. 20 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sămānţa unui soi īn conservare poate fi certificată ca sămānţă certificată a unui soi īn conservare īn cazul īn care aceasta respectă următoarele cerinţe:
a) sămānţa provine din sămānţă produsă īn conformitate cu practici bine definite pentru menţinerea soiului;
b) sămānţa trebuie să īndeplinească cerinţele de certificare ca sămānţă certificată prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. D din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cerinţelor referitoare la puritatea varietală minimă şi a cerinţelor privind examinarea oficială sau examinarea sub supraveghere oficială. Seminţele trebuie să aibă o puritate varietală suficientă.
ARTICOLUL 11
Verificarea
Prin derogare de la prevederile art. 20 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot stabili că sămānţa soiurilor īn conservare poate fi controlată ca "sămānţă standard a unui soi īn conservare", dacă respectă următoarele:
a) īndeplineşte cerinţele privind comercializarea ca sămānţă standard prevăzute īn Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi īn Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cerinţelor privind puritatea varietală minimă a soiului;
b) are puritate varietală suficientă.
ARTICOLUL 12
Testarea seminţelor
(1) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură că sunt efectuate testele pentru a verifica faptul că sămānţa soiurilor īn conservare īndeplineşte cerinţele de certificare prevăzute la art. 10 şi 11.
(2) Testele menţionate la alin. (1) trebuie să se efectueze īn conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, īn cazul īn care nu există astfel de metode, īn conformitate cu orice metodă corespunzătoare.
(3) Īn ceea ce priveşte testele menţionate la alin. (1), autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia ia măsuri pentru a se asigura că probele sunt prelevate din loturi omogene şi că se aplică normele privind greutatea lotului şi greutatea probei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
ARTICOLUL 13
Regiunea de multiplicare a seminţelor
(1) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură că sămānţa unui soi īn conservare poate fi produsă numai īn regiunea de origine.
(2) Īn cazul īn care sămānţa unui soi īn conservare nu poate fi produsă īn regiunea de origine, din cauza unei probleme de mediu specifice, autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot aproba regiuni suplimentare pentru producerea seminţelor, ţinānd seama de informaţiile furnizate de către autorităţile responsabile īn domeniul resurselor genetice ale plantelor sau de către organizaţiile recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(3) Seminţele unui soi īn conservare produse īn regiunile suplimentare sunt utilizate exclusiv īn regiunea de origine.
(4) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor trebuie să notifice Comisiei şi celorlalte state membre regiunile suplimentare pe care intenţionează să le aprobe īn vederea producerii de seminţe, īn conformitate cu alin. (1).
(5) Comisia Europeană şi celelalte state membre pot, īn termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestor notificări, să solicite aprobarea Comitetului permanent pentru seminţe şi material de īnmulţire agricol, horticol şi forestier. Īn conformitate cu art. 48 alin. (1) lit. (b) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia adoptă o decizie care să stabilească, după caz, restricţii sau condiţii privind desemnarea acestor regiuni.
(6) Īn cazul īn care nici Comisia, nici alte state membre nu efectuează o solicitare īn temeiul alin. (5), autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot aproba regiunile suplimentare īn vederea producerii seminţelor conform notificării.
ARTICOLUL 14
Condiţii pentru comercializare
(1) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură că seminţele unui soi īn conservare pot fi comercializate numai īn următoarele condiţii:
a) au fost produse īn regiunea de origine a acestuia sau īntr-o regiune menţionată la art. 13;
b) comercializarea are loc īn regiunea sa de origine.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, poate să aprobe regiuni suplimentare pe teritoriul Romāniei pentru comercializarea seminţelor dintr-un soi īn conservare, cu condiţia ca regiunile respective să fie comparabile cu regiunea de origine īn ceea ce priveşte habitatele naturale şi seminaturale ale soiului īn cauză.
(3) Īn cazul īn care autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor aprobă astfel de regiuni suplimentare, trebuie să se asigure că volumul de seminţe necesar pentru producerea cel puţin a cantităţii de seminţe menţionate la art. 15 este rezervat īn scopul conservării soiului īn regiunea sa de origine.
(4) Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la aprobarea regiunilor suplimentare respective.
(5) Īn cazul īn care autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor aprobă regiuni suplimentare pentru producerea de seminţe, īn conformitate cu art. 13, nu se va folosi derogarea prevăzută la alin. (2).
ARTICOLUL 15
Restricţii cantitative
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură că, pentru fiecare soi īn conservare, cantitatea de seminţe comercializate pe an nu depăşeşte cantitatea necesară pentru producţia de legume pe numărul de hectare stabilit īn anexa nr. 1 pentru speciile respective.
ARTICOLUL 16
Aplicarea restricţiilor cantitative
(1) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia trebuie să se asigure că producătorii īi notifică, īnainte de īnceputul fiecărui sezon de producţie, datele privind suprafaţa şi locaţia zonei destinate producţiei de seminţe.
(2) Īn cazul īn care, pe baza notificărilor menţionate la alin. (1), cantităţile stabilite de autoritatea competentă īn conformitate cu prevederile art. 15 sunt susceptibile de a fi depăşite, autoritatea competentă alocă fiecărui producător īn cauză cantitatea pe care poate să o comercializeze īn respectivul sezon de producţie.
ARTICOLUL 17
Īnchiderea ambalajelor
(1) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură că seminţele din soiurile īn conservare pot fi comercializate numai īn ambalaje īnchise prevăzute cu un sistem de īnchidere.
(2) Furnizorul trebuie să īnchidă ambalajele seminţelor īn asemenea mod īncāt să nu poată fi deschise fără ca sistemul de īnchidere să se deterioreze sau fără să lase urme de manipulare pe eticheta furnizorului ori pe ambalaj.
(3) Īn vederea asigurării īnchiderii īn conformitate cu alin. (2), sistemul de īnchidere cuprinde cel puţin eticheta sau un sigiliu.
ARTICOLUL 18
Etichetarea
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură că ambalajele sau recipientele cu seminţe din soiuri īn conservare poartă o etichetă a furnizorului sau o menţiune tipărită care cuprinde următoarele informaţii:
a) menţiunea "reguli şi norme CE";
b) numele şi adresa persoanei īnsărcinate cu aplicarea etichetelor sau marca de identificare a acesteia;
c) anul sigilării, exprimat după cum urmează: "sigilat ..." (anul), sau anul ultimei eşantionări īn vederea efectuării ultimei analize de germinaţie, exprimat după cum urmează: "eşantionat ..." (anul);
d) specia;
e) denumirea soiului īn conservare;
f) menţiunea "sămānţă certificată a unui soi īn conservare" sau "sămānţă standard a unui soi īn conservare";
g) regiunea de origine;
h) īn cazul īn care regiunea de producere a seminţei este diferită de regiunea de origine, se indică regiunea de producere a seminţei;
i) numărul de referinţă al lotului, dat de persoana responsabilă cu aplicarea etichetelor;
j) greutatea netă sau brută declarată ori numărul declarat de seminţe;
k) īn cazul īn care se indică greutatea şi faptul că au fost utilizate pesticide granulate, substanţe de drajare sau alţi aditivi solizi, se indică şi tipul tratamentului chimic ori al aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor pentru seminţele pure şi greutatea totală.
ARTICOLUL 19
Postcontrolul oficial
(1) Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor se asigură că sămānţa unui soi īn conservare comercializată īn temeiul prezentului ordin face obiectul unui postcontrol oficial, aleatoriu, menit să verifice identitatea şi puritatea soiurilor de seminţe.
(2) Postcontrolul oficial menţionat la alin. (1) trebuie să se efectueze īn conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, īn cazul īn care nu există astfel de metode, īn conformitate cu orice metodă corespunzătoare.
ARTICOLUL 20
Monitorizarea
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură, prin intermediul monitorizării oficiale īn timpul producerii şi comercializării, că seminţele sunt conforme cu prevederile prezentului ordin, acordānd o atenţie deosebită soiului, locaţiilor producţiei de seminţe şi cantităţilor.

CAPITOLUL III

Soiuri create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale

SECŢIUNEA 1

Acceptarea soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale

ARTICOLUL 21
Soiuri create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, poate īnregistra īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia soiurile create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale care fac obiectul cerinţelor menţionate la art. 22 şi 23.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, poate accepta un soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale ca soi a cărui sămānţă poate fi controlată ca "sămānţă standard a unui soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale". Un astfel de soi este īnregistrat īn Catalogul comun al soiurilor de legume ca soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale a cărui sămānţă trebuie să fie controlată īn conformitate cu prevederile art. 26.
ARTICOLUL 22
Cerinţe fundamentale
(1) Pentru a fi acceptat ca soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale, astfel cum se menţionează la art. 1 alin. (1) lit. b), un soi nu trebuie să aibă valoare intrinsecă pentru producţia comercială, dar trebuie să fie creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale.
(2) Un soi este considerat a fi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale dacă a fost destinat cultivării īn condiţii agrotehnice, climatice sau pedologice speciale.
(3) Prin derogare de la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate adopta propriile prevederi privind stabilirea distinctivităţii, stabilităţii şi uniformităţii soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale.
(4) Īn situaţiile prevăzute la alin (3), Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor trebuie să se asigure că se aplică, īn ceea ce priveşte distinctivitatea şi stabilitatea, cel puţin caracteristicile care se referă la:
a) chestionarele tehnice asociate protocoalelor de testare ale Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), īn cazul speciilor enumerate īn anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare speciilor respective; sau
b) chestionarele tehnice anexate ghidurilor Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), īn cazul speciilor enumerate īn anexa nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare speciilor respective.
(5) Īn ceea ce priveşte evaluarea uniformităţii se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Īn cazul īn care nivelul uniformităţii este stabilit pe baza plantelor atipice, se aplică o populaţie standard de 10 % şi o probabilitate de acceptare de cel puţin 90%.
ARTICOLUL 23
Cerinţe procedurale
Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 , cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară nicio examinare oficială īn cazul īn care următoarele informaţii sunt suficiente pentru luarea unei decizii de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor referitoare la īnregistrarea soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale:
a) descrierea soiului destinat cultivării īn condiţii speciale şi denumirea acestuia;
b) rezultatele testelor neoficiale;
c) cunoştinţe dobāndite din experienţa practică īn timpul cultivării, multiplicării şi utilizării, astfel cum au fost notificate de către aplicantul din Romānia;
d) alte informaţii, īndeosebi din partea autorităţilor responsabile īn domeniul resurselor genetice ale plantelor sau din partea organizaţiilor recunoscute īn acest sens de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ARTICOLUL 24
Excluderea de la īnregistrare
Un soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale nu este acceptat pentru īnregistrare īn Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din Romānia, īn cazul īn care:
a) este deja īnregistrat īn Catalogul comun al soiurilor de legume ca soi, altul decāt un soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale, sau a fost radiat din Catalogul comun al soiurilor de legume īn ultimii 2 ani ori dacă perioada acordată īn conformitate cu art. 15 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a expirat cu mai puţin de 2 ani īnainte; sau
b) are acordată protecţie juridică comunitară īn conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.100/1994 al Consiliului sau are acordată protecţie juridică naţională ori se află īn curs de aprobare o cerere pentru obţinerea acestui drept.
ARTICOLUL 25
Denumirea
(1) Īn ceea ce priveşte denumirile soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale cunoscute īnainte de 25 mai 2000, la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, pot fi permise derogări de la Regulamentul (CE) nr. 637/2009, cu excepţia cazului īn care asemenea derogări ar īncălca drepturile anterioare ale unei terţe părţi care sunt protejate īn conformitate cu art. 2 din acelaşi regulament.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor poate accepta mai mult de o denumire pentru un soi, īn cazul īn care este vorba despre denumiri tradiţionale.

SECŢIUNEA a 2-a

Comercializarea seminţelor soiurilor create pentru
a fi cultivate īn condiţii speciale

ARTICOLUL 26
Verificarea
Prin derogare de la prevederile art. 20 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor pot stabili că sămānţa soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale poate fi controlată ca sămānţă standard a unui soi destinat cultivării īn condiţii speciale, dacă respectă următoarele:
a) īndeplineşte cerinţele pentru comercializare ca sămānţă standard prevăzute īn Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi īn Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 , cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cerinţelor privind puritatea varietală minimă a soiului;
b) are puritate varietală suficientă.
ARTICOLUL 27
Testarea seminţelor
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, se asigură că sunt efectuate testele pentru a verifica faptul că sămānţa soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale īndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 26.
(2) Testele menţionate la alin. (1) se efectuează īn conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, īn cazul īn care nu există astfel de metode, īn conformitate cu orice metodă corespunzătoare.
ARTICOLUL 28
Restricţii cantitative
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, se asigură că sămānţa soiurilor create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale este comercializată īn ambalaje mici, care nu depăşesc greutatea netă maximă stabilită īn anexa nr. 2, pentru diferitele specii.
ARTICOLUL 29
Īnchiderea ambalajelor
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, se asigură că sămānţa din soiuri create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale este comercializată numai īn ambalaje īnchise prevăzute cu un sistem de sigilare.
(2) Furnizorul īnchide ambalajele seminţelor īn asemenea mod īncāt să nu poată fi deschise fără ca sistemul de sigilare să se deterioreze sau fără să lase urme de manipulare pe eticheta furnizorului ori pe ambalaj.
(3) Īn vederea asigurării īnchiderii īn conformitate cu alin. (2), sistemul de sigilare cuprinde cel puţin eticheta sau un sigiliu.
ARTICOLUL 30
Etichetarea
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, se asigură că ambalajele cu seminţe din soiuri create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale poartă eticheta furnizorului sau o menţiune tipărită sau ştampilată, cuprinzānd următoarele informaţii:
a) menţiunea "reguli şi norme CE";
b) numele şi adresa persoanei responsabile cu aplicarea etichetelor sau marca de identificare a acesteia;
c) anul sigilării, exprimat după cum urmează: "sigilat..." (anul) sau anul ultimei eşantionări īn vederea efectuării ultimei analize de germinaţie, exprimat după cum urmează: "eşantionat..." (anul);
d) specia;
e) denumirea soiului;
f) menţiunea "soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale";
g) numărul de referinţă al lotului, dat de către persoana responsabilă cu aplicarea etichetelor;
h) greutatea netă sau brută declarată ori numărul declarat de seminţe;
i) īn cazul īn care se indică greutatea şi faptul că au fost utilizate pesticide granulate, substanţe de drajare sau alţi aditivi solizi, se indică şi tipul tratamentului chimic ori al aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor pentru seminţele pure şi greutatea totală.
ARTICOLUL 31
Postcontrolul oficial
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, se asigură că sămānţa unui soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale face obiectul unui postcontrol oficial, aleatoriu, menit să verifice identitatea şi puritatea soiurilor.
(2) Postcontrolul oficial menţionat la alin. (1) se efectuează īn conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, īn cazul īn care nu există astfel de metode, īn conformitate cu orice metodă corespunzătoare.
ARTICOLUL 32
Monitorizarea
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia se asigură, prin intermediul monitorizării oficiale īn timpul producerii şi comercializării, că seminţele sunt conforme cu prevederile prezentului ordin, acordānd o atenţie deosebită soiului şi cantităţilor.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii generale şi finale

ARTICOLUL 33
Raportarea
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia trebuie să se asigure că furnizorii care acţionează pe teritoriul Romāniei raportează pentru fiecare sezon de producţie cantitatea de sămānţă din fiecare soi īn conservare şi din fiecare soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale introdusă pe piaţă. Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia raportează, la cerere, Comisiei Europene şi celorlalte state membre cantitatea de sămānţă din fiecare soi īn conservare şi din fiecare soi creat pentru a fi cultivat īn condiţii speciale introdusă pe piaţă pe teritoriul Romāniei.
ARTICOLUL 34
Notificarea organizaţiilor recunoscute īn domeniul
resurselor genetice ale plantelor
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia notifică Comisiei Europene numele organizaţiilor recunoscute, menţionate la art. 5 lit. d), art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) lit. d).
ARTICOLUL 35
Transpunere
Autoritatea competentă privind calitatea seminţelor din Romānia comunică de īndată Comisiei Europene textul prezentului ordin, precum şi un tabel de corespondenţă īntre prevederile acestuia şi Directiva 2009/145/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2009 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea varietăţilor primitive şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, īn mod tradiţional, īn localităţi şi regiuni speciale şi care sunt ameninţate de eroziune genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate īn condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor varietăţi primitive şi soiuri.
ARTICOLUL 36
Destinatari
Prezentul ordin se adresează Institutului de Stat pentru Testarea şi Īnregistrarea Soiurilor, Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, autorităţilor responsabile īn domeniul resurselor genetice ale plantelor sau organizaţiilor recunoscute īn acest sens de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, care īl vor duce la īndeplinire.
ARTICOLUL 37
Anexe
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ARTICOLUL 38
Intrarea īn vigoare
Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Bucureşti, 25 mai 2010.
Nr. 123.
ANEXA Nr. 1
Restricţii cantitative privind comercializarea seminţelor soiurilor
īn conservare, astfel cum sunt menţionate la art. 15 din ordin
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea botanică │Numărul maxim de hectare pe stat membru pentru│
│ │ producţia de legume, pe soiuri de legume │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Allium cepa L. - grupul Cepa │ 40 │
│Brassica oleracea L. │ │
│Brassica rapa L. │ │
│Capsicum annuum L. │ │
│Cichorium intybus L. │ │
│Cucumis melo L. │ │
│Cucurbita maxima Duchesne │ │
│Cynara cardunculus L. │ │
│Daucus carota L. │ │
│Lactuca sativa L. │ │
│Lycopersicon esculentum Mill. │ │
│Phaseolus vulgaris L. │ │
│Pisum sativum L. (partim) │ │
│Vicia faba L. (partim) │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Allium cepa L. - grupul Aggregatum │ 20 │
│Allium porrum L. │ │
│Allium sativum L. │ │
│Beta vulgaris L. │ │
│Citrullus lanatus (Thunb.) │ │
│Matsum. et Nakai │ │
│Cucumis sativus L. │ │
│Cucurbita pepo L. │ │
│Foeniculum vulgare Mill. │ │
│Solanum melongena L. │ │
│Spinacia oleracea L. │ │
├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Allium fistulosum L. │ 10 │
│Allium schoenoprasum L. │ │
│Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. │ │
│Apium graveolens L. │ │
│Asparagus officinalis L. │ │
│Cichorium endivia L. │ │
│Petroselinum crispum (Mill.) │ │
│Nyman ex A. W. Hill │ │
│Phaseolus coccineus L. │ │
│Raphanus sativus L. │ │
│Rheum rhabarbarum L. │ │
│Scorzonera hispanica L. │ │
│Valerianella locusta (L.) Laterr. │ │
│Zea mays L. (partim) │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
ANEXA Nr. 2
Greutatea netă maximă pe ambalaj, astfel cum se menţionează
la art. 28 din ordin
┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Denumirea botanică │ Denumirea botanică Greutatea netă │
│ │maximă pe ambalaj, exprimată īn grame│
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Phaseolus coccineus L. │ 250 │
│Phaseolus vulgaris L. │ │
│Pisum sativum L. (partim) │ │
│Vicia faba L. (partim) │ │
│Spinacia oleracea L. │ │
│Zea mays L. (partim) │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Allium cepa L. - grupul Cepa, grupul Aggregatum │ 25 │
│Allium fistulosum L. │ │
│Allium porrum L. │ │
│Allium sativum L. │ │
│Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. │ │
│Beta vulgaris L. │ │
│Brassica rapa L. │ │
│Cucumis sativus L. │ │
│Cucurbita maxima Duchesne │ │
│Cucurbita pepo L. │ │
│Daucus carota L. │ │
│Lactuca sativa L. │ │
│Petroselinum crispum (Mill.) │ │
│Nyman ex A. W. Hill │ │
│Raphanus sativus L. │ │
│Scorzonera hispanica L. │ │
│Valerianella locusta (L.) Laterr. │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Allium schoenoprasum L. │ 5 │
│Apium graveolens L. │ │
│Asparagus officinalis L. │ │
│Brassica oleracea L. [toate] │ │
│Capsicum annuum L. │ │
│Cichorium endivia L. │ │
│Cichorium intybus L. │ │
│Citrullus lanatus (Thunb.) │ │
│Matsum. et Nakai │ │
│Cucumis melo L. │ │
│Cynara cardunculus L. │ │
│Lycopersicon esculentum Mill. │ │
│Foeniculum vulgare Mill. │ │
│Rheum rhabarbarum L. │ │
│Solanum melongena L. │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘